Cá Chình Sông

  • Giá: 0961 72 71 79

Sản phẩm cùng loại

Hải sản sống bắt tại hồ

Cá Mú Đỏ

Cá Mú Đỏ

Giá: 0961 72 71 79

Xem thêm
Bào Ngư Sống

Bào Ngư Sống

Giá: 0961 72 71 79

Xem thêm
Tôm Càng Sông

Tôm Càng Sông

Giá: 0961 72 71 79

Xem thêm
Sò Lông

Sò Lông

Giá: 0961 72 71 79

Xem thêm
Sò Huyết

Sò Huyết

Giá: 0961 72 71 79

Xem thêm
Sò Dương

Sò Dương

Giá: 0961 72 71 79

Xem thêm
Ốc Hương

Ốc Hương

Giá: 0961 72 71 79

Xem thêm
Nghêu

Nghêu

Giá: 0961 72 71 79

Xem thêm
Ngao Hai Còi

Ngao Hai Còi

Giá: 0961 72 71 79

Xem thêm
Sò Dương

Sò Dương

Giá: 0961 72 71 79

Xem thêm
Tôm Hùm Bông

Tôm Hùm Bông

Giá: 0961 72 71 79

Xem thêm
Ghẹ

Ghẹ

Giá: 0961 72 71 79

Xem thêm
Cá Mú Đen

Cá Mú Đen

Giá: 0961 72 71 79

Xem thêm
Bạch Tuột

Bạch Tuột

Giá: 0961 72 71 79

Xem thêm
Cá Bò Giáp

Cá Bò Giáp

Giá: 0961 72 71 79

Xem thêm
Cá Chim Trắng

Cá Chim Trắng

Giá: 0961 72 71 79

Xem thêm
Cá Mú Sao Xanh

Cá Mú Sao Xanh

Giá: 0961 72 71 79

Xem thêm
Cá Tầm

Cá Tầm

Giá: 0961 72 71 79

Xem thêm
Tu Hài

Tu Hài

Giá: 0961 72 71 79

Xem thêm
Ốc Đỏ Tròn

Ốc Đỏ Tròn

Giá: 0961 72 71 79

Xem thêm